Иван Полуянчик

  • Дипломы бар педагог-психолог
  • Кәсіпкер
  • Жеке инвестор
  • Көп деңгейлі краудинвестинг Менеджері
  • Бизнес-тренер, практик