Клавдия Пивнева

  • Жеке инвестор
  • Бизнес-тренер
  • «Қаржы данышпаны» ойынының жүргізушісі
  • Жаһандық Инвестициялық Портфельдің Тең меншік Иесі