Andrey Khovratov

  • Nhà đầu tư chuyên nghiệp đa ngành.
  • Chuyên gia tư vấn về bảo vệ, nhân vốn và quản lý vốn tư nhân.
  • Tác giả, nhà sáng lập và Tổng giám đốc Học viện Nhà đầu tư tư nhân.
  • Nhà sáng lập và người dẫn chương trình truyền hình của chương trình “Bí mật triệu phú cùng với Andrey Khovratov”;
  • Cố vấn và huấn luyện viên kinh doanh xuất sắc nhất trong lĩnh vực tài chính và đầu tư phát triển cá nhân năm 2018 theo tạp chí MELON RICH and FINANCE TIMES.
  • Nhà huấn luyện kinh doanh xuất sắc nhất, được đề cử trong hạng mục “CHIẾC BÚT LÔNG VÀNG” theo bình chọn của ấn bản quốc tế NETWORK NEWS vào năm 2004.
  • Chủ tịch Hội đồng đầu tư kiêm Thiếu tướng – Nhà tạo lập Hòa bình của Hiệp hội “Các tướng lĩnh thế giới vì Hòa bình”. Được trao tặng các huy chương “Chim bồ câu hòa bình”, “Bảo vệ hòa bình”, được trao tặng Huân chương “DOANH NHÂN VINH QUANG” và Huân chương “DOANH NHÂN CỦA NĂM” trên cơ sở các báo cáo thống kê của Cục Thống kê Liên bang Nga, ông đã được đưa vào bách khoa toàn thư “Những con người của thiên nhiên kỷ chúng ta”- Có mặt trong danh sách những nhà lãnh đạo xuất sắc của Nga, được trao tặng tòa nhà Quốc hội Liên bang Nga.
  • Tác giả của học thuyết “Sự tiến hóa kinh tế mới của thế giới”.
  • Bậc thầy trong việc hiện thực hóa ước mơ.