Mila Serdjukova

  • Chuyên gia tư vấn đầu tư.
  • Huấn luyện viên chương trình “Master-Profi” được cấp chứng nhận.
  • Người dẫn chương trình “Thiên tài tài chính”
  • Diễn giả quốc tế.
  • Thành viên Hiệp hội “Các tướng lĩnh Thế giới vì Hòa bình”.