Tatiana Zhuravleva

  • Quản lý dự án Học viện Nhà đầu tư tư nhân và Thiên tài tài chính
  • Doanh nhân
  • Nhà đầu tư tư nhân
  • Diễn giả
  • Người dẫn chương trình trò chơi huấn luyện “Thiên tài tài chính” được chứng nhận