Valery Petrov

  • Chuyên gia được quốc tế công nhận trong lĩnh vực quản lý tài chính và chiến lược, kinh tế kỹ thuật số và tiền điện tử.
  • Có những thành tích được công chúng biết đến trong hội đồng quản trị của các công ty lớn ở Nga và nước ngoài.
  • Thành viên Ban kiểm soát: Ngân hàng VTB, Ngân hàng Vozrozhdenie, CTCP Finam và hơn 10 công ty lớn.
  • Phó Tổng giám đốc : Sàn giao dịch Mátxcơva, SK Arsenal. Giám đốc điều hành: Alliance Capital Management Russia, Đầu tư Ingosstrakh.
  • Có kinh nghiệm thành công trong việc làm việc với các tài sản tài chính kỹ thuật số, bao gồm RVC, Skolkovo, các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép và các sàn giao dịch khác.
  • Tham gia thành công vào việc tổ chức và tiến hành các đợt IPO, SPO cổ điển và ICO, IEO, IFO, IAO, STO, NFT kỹ thuật số.
  • Tiến sỹ Kinh tế, Phó Giáo sư Đại học Tổng hợp Mátxcơva.