Trò chơi đào tạo “Thiên tài Tài chính”. Standard

Bạn có muốn nhận được chương trình đào tạo với mức giảm giá 30%?

Hãy tham gia Câu lạc bộ Nhà đầu tư tư nhân và tận dụng ưu đãi TRÒ CHƠI HUẤN LUYỆN “THIÊN TÀI TÀI CHÍNH”, VIP.

Trong gói bao gồm những gì:

 1. Hộp chứ bộ trò chơi “Thiên tài tài chính”
 2. Túi có logo
 3. Các khóa đào tạo:
 • 8 quy tắc của nhà đầu tư tư nhân
 • Những kiến thức nền tảng về vốn hóa. Làm thế nào 1 đô la biến thành 1 triệu đô la
 • Vai trò của bảng cân đối kế toán trong đầu tư tư nhân
 • Các kế hoạch tài chính cho phép bạn nghỉ hưu sau 4-8-12 năm hoạt động đầu tư của mình
 • Những kiến thức nền tảng của việc lập kế hoạch tài chính
 • Các nguồn bổ sung ngân sách gia đình
 • Những khái niệm cơ bản của đầu tư tư nhân. Sự khác biệt giữa các khoản đầu tư và việc đầu tư là gì
 • Khái niệm về đối tượng và công cụ của thị trường đầu tư
 • Đầu tư là con đường dẫn đến thành công tài chính của bạn. Những kiến thức nền tảng về đầu tư
 • 5 điều răn của nhà đầu tư tư nhân

*Chi phí vận chuyển đã bao gồm trong giá sản phẩm.

QUAN TRỌNG! Sau khi thanh toán, một lá thư có biểu mẫu để điền thông tin giao hàng sẽ được gửi đến e-mail và thư cá nhân trong tài khoản cá nhân API của bạn. Hãy điền cẩn thận vào từng ô của biểu mẫu để gửi bản đào tạo của bạn thành công và kịp thời!

Price - 37 438 ₫
CLUB - 375