uGain là một nền tảng kỹ thuật số dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các chuỗi và trung tâm mua sắm, được thiết kế để đưa các doanh nhân và người tiêu dùng lại gần nhau.

Ứng dụng di động uGain cho phép khách hàng và đối tác tiết kiệm tiền và tạo thêm nguồn thu nhập, đồng thời cũng giúp các doanh nhân số hóa cơ sở khách hàng của họ, làm quen với khách hàng và cung cấp cho họ những gì họ đang tìm kiếm, do đó giảm chi phí quảng cáo và tăng doanh thu của công ty doanh thu nói chung.