Bước vào một mùa xuân mới với những kiến thức mới theo mức giá cũ

Tại sao không bắt đầu mùa xuân cùng với việc bơm tri thức tài chính? Hơn nữa, giảm giá lớn cho các chương trình hàng đầu từ Học viện Nhà đầu tư tư nhân không kết thúc!

Đúng vậy, kể từ ngày 01 tháng 03 và trong thời gian không xác định (chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi chúng tôi quay trở lại mức tăng giá theo kế hoạch), chúng tôi vẫn để mức giá như trước đó để các bạn có thể nhanh chóng đầu tư và bắt đầu gây dựng vốn của mình.

Hãy hành động ngay bây giờ, và mùa xuân tới, các bạn sẽ ngạc nhiên với những con số trên tài khoản của mình và tự cảm ơn chính mình vì đã bắt đầu từ hôm nay.

 * Một số đối tác nước ngoài có thể gặp khó khăn khi thanh toán cho các chương trình. Về vấn đề này, các phương thức thanh toán thay thế sẽ được bổ sung vào trang web của Học viện trong tương lai gần, điều này sẽ cho phép người dùng từ khắp nơi trên thế giới truy cập vào chương trình đào tạo.