Điều này sẽ giúp bạn nâng hạng Nhà đầu tư-profi của mình

Quy tắc thứ 7 của nhà đầu tư tư nhân là: luôn học cách đầu tư.

Toàn bộ đội ngũ của Học viện Nhà đầu tư tư nhân đang trong quá trình học tập liên tục, áp dụng ngay những kiến ​​thức đã nhận được vào thực tế. Và những gì thực sự đã có hiệu quả và có thể mang lại lợi ích cho người học viên, chúng tôi chia sẻ trong các chương trình đào tạo của mình.

Do đó, chúng tôi liên tục bổ sung những điều mới mẻ và làm mới các định dạng để thuận tiện cho việc học tập.

Và lần này là một lần nữa!

Đối với những người đã và đang nghiên cứu khoa học về đầu tư và đã trở thành học viên của chương trình “Profi-Investor” cho người mới bắt đầu hoặc chương trình trung cấp (dưới dạng khóa học video) và biết chắc rằng mình sẽ không dừng lại, có một tin tuyệt vời cho các bạn!

Bây giờ bạn có thể nâng hạng Nhà đầu tư-profi của mình.

Nếu bạn đã thanh toán cho chương trình “Nhà đầu tư-profi hạng 3” – thì bạn có thể nâng lên hạng 2 hoặc 1, nếu bạn đã thanh toán cho chương trình “Nhà đầu tư profi hạng 2” – bạn có thể nâng lên hạng 1.

Để nâng hạng, hãy sử dụng các ưu đãi “Nhà đầu tư profi: Nâng hạng” trong tài khoản cá nhân API hiện tại.

Quyền truy cập vào các tài liệu học tập sẽ được cung cấp trong vòng 1-3 ngày làm việc sau khi thanh toán và chúng sẽ có trong tài khoản cá nhân API mới trong phần “Việc học tập của tôi”. Bạn sẽ nhận được các đường link đến chương trình đào tạo trong e-mail sau khi kiểm tra khoản thanh toán và kích hoạt quyền truy cập.

“Không ai ép bạn học cả.

Bạn sẽ học khi bạn muốn học. “

Richard Bach