Đợt thứ 2 của khóa học “Tư vấn viên đầu tư + Nhà đầu tư Profi ” đã kết thúc!

Xin chúc mừng các sinh viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trực tuyến và cũng xin cảm ơn tất cả những người đã lao động để tạo ra và triển khai dự án này!

Một chặng đường dài đã trôi qua – gần 900 người đã tham dự khóa học dưới hình thức học trực tiếp, hầu hết trong số họ đã nhận được chứng chỉ ở cả 4 cấp học. Tổng cộng là 31 buổi học, 7 buổi cố vấn và 4 buổi huấn luyện. Các bản dịch đã được thực hiện sang mười thứ tiếng và hơn 100 tài liệu đào tạo đã được chuẩn bị.

Và mặc dù hoạt động đào tạo trực tiếp hiện đã bị tạm ngừng, hiện nay có khóa học video dành cho tất cả những ai có nguyện vọng học. Sau khi vượt qua bài kiểm tra thành công, bạn sẽ nhận được chứng chỉ Nhà đầu tư-Profi và Tư vấn viên đầu tư mà bạn mong ước, và điều quan trọng là bạn nhận được những kiến thức vô giá.

Đội ngũ Học viện Nhà đầu tư Tư nhân tiếp tục làm việc để cải thiện các chương trình và lên kế hoạch tiếp tục hình thức học trực tiếp cho tất cả 4 cấp độ (Nhà đầu tư Profi hạng 3,2,1 và Tư vấn viên đầu tư) vào mùa thu này.

Một lần nữa, chúng tôi xin chúc mừng tất cả những người tham gia – các bạn đã thực hiện một công việc tuyệt vời, bây giờ điều quan trọng là áp dụng và phát huy tất cả những kiến ​​thức đã nhận được vào thực tế. Chúc các bạn đạt được mọi mục tiêu đề ra và đạt kết quả cao!

Chúng tôi sẽ biết ơn nếu bạn để lại nhận xét về Học viện Nhà đầu tư tư nhân bằng cách điền vào biểu mẫu này. Phản hồi của bạn rất quan trọng cho việc phát triển dự án.

Chúc mọi người may mắn và đạt được những thành tựu mới!