Các chương trình "Nhà đầu tư Profi hạng 3/2/1" từ Học viện Nhà đầu tư Tư nhân

Chúng tôi sẽ dạy bạn cách đầu tư và tạo vốn trên 1 000 000$ từ con số không

Các giảng viên - những nhà thực chiến với kinh nghiệm từ 5 đến 25 năm
Hệ thống đào tạo hiệu quả nhất
Kiến thức cập nhật trong lĩnh vực đầu tư

Các chương trình này là dành cho bạn nếu như bạn muốn

Nắm vững kiến ​​thức cơ bản về đầu tư và nhận chứng chỉ "Nhà đầu tư - Profi"
Học cách tạo đệm tài chính an toàn của bạn từ con số không
Tạo danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng
Đầu tư vào những lĩnh vực triển vọng của thị trường
Training program / Training program / Training program / Training program /

Chương trình này dành cho những ai:

 • Có khao khát học cách đầu tư, nhưng chưa biết gì về đầu tư.
 • Đã có kinh nghiệm đầu tư tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhưng cũng mong muốn tìm hiểu khoa học về đầu tư để bảo toàn và làm cho số tiền tiết kiệm của mình nhân lên gấp bội.
 • Đã từng bị mất tiền do lỗi của các công ty vô đạo đức hoặc các kim tự tháp tài chính và muốn học cách bảo vệ khoản tiết kiệm của mình.
 • Có các khoản nợ và muốn thanh toán chúng nhanh hơn, cũng như tạo ra một nguồn thu nhập khác trong hoạt động kinh doanh đầu tư.
 • Muốn học cách tạo ra thu nhập từ các khoản đầu tư của mình từ 15% đến 35% mỗi năm với sự đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn hiểu và nhận thức được thế nào là tạo ra 300% -1000% thu nhập từ các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn tạo vốn từ 1 000 000 $ trở lên trong thời gian 5-10 năm với rủi ro thấp nhất và tính an toàn cao.
 • Muốn học cách phân biệt các kế hoạch kim tự tháp và các công ty hoạt động kém hiệu quả với những lời đề nghị thực sự đáng giá và không gặp rắc rối với việc bị mất các khoản tiền tiết kiệm.
 • 5 điều răn cơ bản của một nhà đầu tư tư nhân.
 • Các kế hoạch tài chính tối ưu.
 • Những kiến thức nền tảng về đa dạng hóa.
 • Kỷ luật và quản lý rủi ro trong đầu tư.
 • Làm thế nào để kiểm soát lòng tham và tránh sự lười biếng.
 • Khoản đầu tư có lợi nhuận và đáng tin cậy nhất trên thế giới tại mọi thời điểm.
 • Việc làm cho các khoản vốn nhân lên dẫn đến sự giàu có tuyệt đối như thế nào.
 • Các quy tắc tạo quỹ dự phòng.
 • Những kiến thức nền tảng về phát triển tài chính và đầu tư cá nhân.
 • Làm thế nào để 1 đô la phát triển thành 1 triệu đô la và trong bao lâu.
 • Làm thế nào để học cách tạo ra thu nhập đầu tư 300-100% mỗi năm.
 • Thực hành.
 • Tại sao mọi người mất tiền trong đầu tư.
 • Các cấp độ của nhà đầu tư và lý do vì sao bạn cần hiểu chúng.
 • Các chiến lược đầu tư.
 • Hiểu về các khoản đầu tư sinh lời cao và học cách quản lý rủi ro như thế nào.
 • Các chương trình hưu trí, các kế hoạch hưu trí thay thế.
 • Đa dạng hóa và chiến lược phòng ngừa rủi ro.
 • Lập bảng cân đối kế toán cá nhân.
 • Chiến lược đầu tư là gì và cách lựa chọn chiến lược đầu tư.
 • Lựa chọn lĩnh vực đầu tư.
 • Lựa chọn các công cụ đầu tư để tạo danh mục đầu tư của riêng bạn.
 • Phương pháp kiểm soát rủi ro -lợi nhuận.
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc lập danh mục đầu tư.
 • Các loại danh mục đầu tư.
 • Cân bằng danh mục đầu tư.
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính và danh mục đầu tư.
 • Cách tạo vốn từ 1 triệu $ trở lên.

Các câu hỏi kiểm tra

Sau khi hoàn thành chương trình và nghiên cứu tất cả các tài liệu, bạn sẽ làm bài kiểm tra.

Giấy chứng nhận "Nhà đầu tư-profi hạng 3"

Sau khi đạt hơn 80% câu trả lời đúng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành hạng 3

The cost of the program:
170$
200$
Training time:
50 - 60 giờ

Chường trình này được tạo ra cho những ai:

 • Có khao khát học cách đầu tư, nhưng chưa biết gì về đầu tư.
 • Đã có kinh nghiệm đầu tư tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhưng cũng mong muốn tìm hiểu khoa học về đầu tư để bảo toàn và làm cho số tiền tiết kiệm của mình nhân lên gấp bội.
 • Đã từng bị mất tiền do lỗi của các công ty vô đạo đức hoặc các kim tự tháp tài chính và muốn học cách bảo vệ khoản tiết kiệm của mình.
 • Có các khoản nợ và muốn thanh toán chúng nhanh hơn, cũng như tạo ra một nguồn thu nhập khác trong hoạt động kinh doanh đầu tư.
 • Muốn học cách tạo ra thu nhập từ các khoản đầu tư của mình từ 15% đến 35% mỗi năm với sự đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn hiểu và nhận thức được thế nào là tạo ra 300% -1000% thu nhập từ các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn tạo vốn từ 1 000 000 $ trở lên trong thời gian 5-10 năm với rủi ro thấp nhất và tính an toàn cao.
 • Muốn học cách phân biệt các kế hoạch kim tự tháp và các công ty hoạt động kém hiệu quả với những lời đề nghị thực sự đáng giá và không gặp rắc rối với việc bị mất các khoản tiền tiết kiệm.
 • Muốn nghiên cứu thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử, cũng như quản lý vốn của mình trên các thị trường này.
 • Lập kế hoạch tài chính dành cho tất cả các nhóm và cấp độ của nhà đầu tư.
 • Quan tâm đến vấn đề hệ thống tài chính hiện đại là gì và làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lạm phát, siêu lạm phát và các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
 • Muốn hiểu tại sao lại có các chương trình lợi nhuận cao và quỹ phòng hộ cũng như cách xác định chúng cho danh mục đầu tư của mình.
 • Muốn học cách làm việc trên thị trường chứng khoán và tạo ra các danh mục đầu tư với lợi nhuận cao của danh mục ở mức 2-5% mỗi tháng.
 • 5 điều răn cơ bản của một nhà đầu tư tư nhân.
 • Các kế hoạch tài chính tối ưu.
 • Những kiến thức nền tảng về đa dạng hóa.
 • Kỷ luật và quản lý rủi ro trong đầu tư.
 • Làm thế nào để kiểm soát lòng tham và tránh sự lười biếng.
 • Khoản đầu tư nào là khoản đầu tư có lợi nhuận và đáng tin cậy nhất trên thế giới tại mọi thời điểm.
 • Việc làm cho các khoản vốn nhân lên dẫn đến sự giàu có tuyệt đối như thế nào.
 • Các quy tắc tạo quỹ dự phòng.
 • Những kiến thức nền tảng về phát triển tài chính và đầu tư cá nhân.
 • Làm thế nào để 1$ phát triển thành 1 triệu $ và trong bao lâu.
 • Làm thế nào để học cách tạo ra thu nhập đầu tư 300-100% mỗi năm.
 • Thực hành.

Những bước đầu tiên trong đầu tư tư nhân

 • Tài sản và nợ phải trả, quản lý tài sản và giảm nợ phải trả.
 • Tại sao mọi người mất tiền trong đầu tư.
 • Các cấp độ của nhà đầu tư và lý do vì sao bạn cần hiểu chúng.
 • Các chiến lược đầu tư.
 • Hiểu biết về các khoản đầu tư sinh lời cao và học cách quản lý rủi ro như thế nào.
 • Các chương trình hưu trí, các kế hoạch hưu trí thay thế.
 • Đa dạng hóa và chiến lược phòng ngừa rủi ro.
 • Lập bảng cân đối kế toán cá nhân.
 • Chiến lược đầu tư là gì và cách lựa chọn chiến lược đầu tư.
 • Lựa chọn lĩnh vực đầu tư.
 • Lựa chọn các công cụ đầu tư để tạo danh mục đầu tư của riêng bạn.
 • Phương pháp kiểm soát rủi ro -lợi nhuận.
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc lập danh mục đầu tư.
 • Các loại danh mục đầu tư.
 • Cân bằng danh mục đầu tư.
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính và danh mục đầu tư.
 • Cách tạo vốn từ 1 triệu $ trở lên.
 • Các kế hoạch hưu trí và chúng khác nhau ở điểm nào.
 • Các quy tắc lập kế hoạch tài chính.
 • Tầm quan trọng của mục tiêu và ứớc mơ trong việc lập các kế hoạch tài chính và hưu trí.
 • Các đối tượng đầu tư, tạo các đối tượng.
 • Các công cụ đầu tư, hiểu biết cơ bản.
 • Các công cụ và cơ hội đầu tư trên thị trường giáo dục.
 • Lĩnh vực ngân hàng với tư cách là một thành phần đầu tư.
 • Các nhóm tài chính và định nghĩa về các nhóm tài chính.
 • Bộ công cụ trong các nhóm tài chính và các sản phẩm đầu tư của ngân hàng.
 • Các quỹ bảo hiểm.
 • Các công cụ đầu tư trên thị trường dịch vụ bảo hiểm.
 • Thị trường chứng khoán, các khái niệm cơ bản của thị trường chứng khoán.
 • Các công cụ đầu tư trên thị trường chứng khoán.
 • Các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tầm quan trọng và ảnh hưởng của chúng trong chính sách tài chính và đầu tư toàn cầu.
 • Các công cụ đầu tư rủi ro thấp với lợi nhuận đảm bảo trên thị trường chứng khoán.
 • Các công cụ rủi ro trung bình với đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận từ 2-5% mỗi tháng.
 • Các công cụ rủi ro cao với lợi nhuận 5-10% mỗi tháng.
 • Quản lý rủi ro khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.
 • Môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán
 • Các chiến lược thuật toán trong đầu tư tư nhân.
 • Các hệ thống robot trong đầu tư tư nhân.
 • Các nền tảng giao dịch. Cách làm việc với các nền tảng giao dịch.
 • Các công cụ quản lý vốn thụ động.
 • Cần hiểu và biết điều gì khi làm việc với các thị trường chứng khoán.
 • Các tiêu chuẩn cơ bản khi tạo danh mục đầu tư cá nhân.
 • Những kiến thức nền tảng về giao dịch trên sàn giao dịch và lợi ích của bạn là gì khi bạn hiểu về giao dịch trên sàn giao dịch.
 • Ảnh hưởng của nguồn vốn thế giới đến địa chính trị.
 • Tiền đến từ đâu trong nền kinh tế toàn cầu.
 • Các khu vực ảnh hưởng của thị trường ngoại hối.
 • Tiền tệ của các quốc gia trên thế giới và tầm quan trọng của chúng trong hệ thống tài chính thế giới.
 • Chính sách tiền tệ của nhà nước.
 • Tài chính công. Các quốc gia lấy tiền từ đâu, các khối tiền được hình thành như thế nào.
 • Chính sách tiền tệ thế giới.
 • Tài chính doanh nghiệp và tác động của nó đối với tài chính quốc gia và thế giới.
 • Thị trường ngoại hối và tầm quan trọng của nó trong nền tài chính thế giới.
 • Các công cụ và đối tượng đầu tư trên thị trường ngoại hối.
 • Điều tiết các thị trường ngoại hối.
 • Những lợi ích và sự nguy hiểm của việc đầu tư vào thị trường ngoại hối.
 • Chiều tàn của việc quản lý tiền tệ pháp định và bình minh của một sự phát triển kỹ thuật số phi tập trung mới.
 • Kinh tế tiền điện tử và công nghệ blockchain.
 • Các công cụ chính trên thị trường tiền điện tử.
 • Các triển vọng phát triển của thị trường tiền điện tử.
 • Toàn cầu hóa và kinh tế tiền điện tử.
 • Đầu tư tư nhân trong thế kỷ kỹ thuật số mới.

Các câu hỏi kiểm tra

Sau khi hoàn thành chương trình và nghiên cứu tất cả các tài liệu, bạn sẽ làm bài kiểm tra.

Chứng chỉ "Nhà đầu tư-profi hạng 2"

Sau khi đạt hơn 80% câu trả lời đúng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành chương trình hạng 2

The cost of the program:
440$
525$
Training time:
150 — 300 giờ

Chương trình này được tạo ra cho những ai:

 • Có khao khát học cách đầu tư, nhưng chưa biết gì về đầu tư.
 • Đã có kinh nghiệm đầu tư tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhưng cũng mong muốn tìm hiểu khoa học về đầu tư để bảo toàn và làm cho số tiền tiết kiệm của mình nhân lên gấp bội.
 • Đã từng bị mất tiền do lỗi của các công ty vô đạo đức hoặc các kim tự tháp tài chính và muốn học cách bảo vệ khoản tiết kiệm của mình.
 • Có các khoản nợ và muốn thanh toán chúng nhanh hơn, cũng như tạo ra một nguồn thu nhập khác trong hoạt động kinh doanh đầu tư.
 • Muốn học cách tạo ra thu nhập từ các khoản đầu tư của mình từ 15% đến 35% mỗi năm với sự đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn hiểu và nhận thức được thế nào là tạo ra 300% -1000% thu nhập từ các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn tạo vốn từ 1 000 000 $ trở lên trong thời gian 5-10 năm với rủi ro thấp nhất và tính an toàn cao.
 • Muốn học cách phân biệt các kế hoạch kim tự tháp và các công ty hoạt động kém hiệu quả với những lời đề nghị thực sự đáng giá và không gặp rắc rối với việc bị mất các khoản tiền tiết kiệm.
 • Muốn nghiên cứu thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử, cũng như quản lý vốn của mình trên các thị trường này.
 • Lập kế hoạch tài chính dành cho tất cả các nhóm và cấp độ của nhà đầu tư.
 • Quan tâm đến vấn đề hệ thống tài chính hiện đại là gì và làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi lạm phát, siêu lạm phát và các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
 • Muốn hiểu tại sao lại có các chương trình lợi nhuận cao và quỹ phòng hộ cũng như cách xác định chúng cho danh mục đầu tư của mình.
 • Muốn học cách làm việc trên thị trường chứng khoán và tạo ra các danh mục đầu tư với lợi nhuận cao của danh mục ở mức 2-5% mỗi tháng.
 • 5 điều răn cơ bản của một nhà đầu tư tư nhân.
 • Các kế hoạch tài chính tối ưu.
 • Những kiến thức nền tảng về đa dạng hóa.
 • Kỷ luật và quản lý rủi ro trong đầu tư.
 • Làm thế nào để kiểm soát lòng tham và tránh sự lười biếng.
 • Khoản đầu tư có lợi nhuận và đáng tin cậy nhất trên thế giới tại mọi thời điểm.
 • Việc làm cho các khoản vốn nhân lên dẫn đến sự giàu có tuyệt đối như thế nào.
 • Các quy tắc tạo quỹ dự phòng.
 • Những kiến thức nền tảng về phát triển tài chính và đầu tư cá nhân.
 • Làm thế nào để 1 $ phát triển thành 1 triệu $ và trong bao lâu.
 • Làm thế nào để học cách tạo ra thu nhập đầu tư 300-100% mỗi năm.
 • Thực hành.

Những bước đầu tiên trong đầu tư tư nhân

 • Tài sản và nợ phải trả, quản lý tài sản và giảm nợ phải trả.
 • Tại sao mọi người mất tiền trong đầu tư.
 • Các cấp độ của nhà đầu tư và lý do vì sao bạn cần hiểu chúng.
 • Các chiến lược đầu tư.
 • Hiểu biết về các khoản đầu tư sinh lời cao và học cách quản lý rủi ro như thế nào.
 • Các chương trình hưu trí, các kế hoạch hưu trí thay thế.
 • Đa dạng hóa và chiến lược phòng ngừa rủi ro.
 • Lập bảng cân đối kế toán cá nhân.
 • Chiến lược đầu tư là gì và cách lựa chọn chiến lược đầu tư.
 • Lựa chọn lĩnh vực đầu tư.
 • Lựa chọn các công cụ đầu tư để tạo danh mục đầu tư của riêng bạn.
 • Phương pháp kiểm soát rủi ro -lợi nhuận.
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc lập danh mục đầu tư.
 • Các loại danh mục đầu tư.
 • Cân bằng danh mục đầu tư.
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính và danh mục đầu tư.
 • Cách tạo vốn từ 1 triệu $
  trở lên.
 • Các kế hoạch tài chính của người nghèo và người giàu.
 • Các kế hoạch hưu trí và chúng khác nhau ở điểm nào.
 • Các quy tắc lập kế hoạch tài chính.
 •  Mục tiêu và ước mơ của bạn trong việc lập các kế hoạch tài chính và hưu trí.
 • Các đối tượng đầu tư, hình thành các đối tượng.
 • Các công cụ đầu tư, hiểu biết cơ bản.
 • Các công cụ và cơ hội đầu tư trên thị trường giáo dục.
 • Lĩnh vực ngân hàng với tư cách là một thành phần đầu tư.
 • Các nhóm tài chính và định nghĩa về các nhóm tài chính.
 • Bộ công cụ trong các nhóm tài chính và các sản phẩm đầu tư của ngân hàng.
 • Các quỹ bảo hiểm.
 • Các công cụ đầu tư trên thị trường dịch vụ bảo hiểm.
 • Thị trường chứng khoán, các khái niệm cơ bản của thị trường chứng khoán.
 • Các công cụ đầu tư trên thị trường chứng khoán.
 • Các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tầm quan trọng và ảnh hưởng của chúng trong chính sách tài chính và đầu tư toàn cầu.
 • Các công cụ đầu tư rủi ro thấp với lợi nhuận đảm bảo trên thị trường chứng khoán.
 • Các công cụ rủi ro trung bình với đảm bảo an toàn vốn và lợi nhuận từ 2-5% mỗi tháng.
 • Các công cụ rủi ro cao với lợi nhuận 5-10% mỗi tháng.
 • Quản lý rủi ro khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.
 • Môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán
 • Các chiến lược thuật toán trong đầu tư tư nhân.
 • Các hệ thống robot trong đầu tư tư nhân.
 • Các nền tảng giao dịch. Cách làm việc với các nền tảng giao dịch.
 • Các công cụ quản lý vốn thụ động.
 • Cần hiểu và biết điều gì khi làm việc với các thị trường chứng khoán.
 • Các tiêu chuẩn cơ bản khi tạo danh mục đầu tư cá nhân.
 • Những kiến thức nền tảng về giao dịch trên sàn giao dịch và lợi ích của bạn là gì khi bạn hiểu về giao dịch trên sàn giao dịch.

Tài chính thế giới, tài chính công và tài chính doanh nghiệp, sự tiến hóa của việc tạo ra một chính sách phi tập trung kỹ thuật số hiện đại

 • Tài chính thế giới và cách nền kinh tế thế giới được điều tiết.
 • Các hệ thống và chương trình ngân hàng quốc tế.
 • Ảnh hưởng của nguồn vốn thế giới đến địa chính trị.
 • Tiền đến từ đâu trong nền kinh tế toàn cầu.
 • Các khu vực ảnh hưởng của thị trường ngoại hối.
 • Tiền tệ của các quốc gia trên thế giới và tầm quan trọng của chúng trong hệ thống tài chính thế giới.
 • Chính sách kinh tế của nhà nước.
 • Tài chính công và tiền được lấy từ đâu ở mỗi quốc gia, các khối tiền được hình thành như thế nào.
 • Chính sách tiền tệ thế giới.
 • Tài chính doanh nghiệp và tác động của nó đối với tài chính quốc gia và thế giới.
 • Thị trường ngoại hối và tầm quan trọng của nó trong nền tài chính thế giới.
 • Các công cụ và đối tượng đầu tư trên thị trường ngoại hối.
 • Điều tiết các thị trường ngoại hối.
 • Những lợi ích và sự nguy hiểm của việc đầu tư vào thị trường ngoại hối.
 • Chiều tàn của việc quản lý tiền tệ pháp định và bình minh của một sự phát triển kỹ thuật số phi tập trung mới.
 • Kinh tế tiền điện tử và công nghệ blockchain.
 • Các công cụ chính trên thị trường tiền điện tử.
 • Các triển vọng phát triển của thị trường tiền điện tử.
 • Toàn cầu hóa và kinh tế tiền điện tử.
 • Đầu tư tư nhân trong thời thế kỷ  thuật số mới.
 • Đảm bảo tính thanh khoản trên thị trường Forex.
 • Những kiến thức nền tảng về giao dịch trên thị trường Forex.
 • Những lợi ích của nhà đầu tư tư nhân khi làm việc trên thị trường Forex.
 • Các công cụ đầu tư trên thị trường Forex.
 • Những nền tảng giao dịch trên thị trường Forex.
 • Tạo ra các chiến lược đầu tư trên thị trường Forex.
 • Môi giới trên Forex.
 • Tạo các chiến lược và danh mục đầu tư riêng lẻ trên thị trường Forex.
 • Các quy tắc kỷ luật thép khi đầu tư trên thị trường Forex.
 • Tính đầu tư độc đáo của các công cụ tiền điện tử.
 • Các sàn giao dịch tiền điện tử và đặc điểm của chúng trong sự phát triển của các công nghệ blockchain.
 • Những đặc điểm nhận thức về chính sách công và việc tạo ra tiền điện tử quốc gia.
 • Các xu hướng trong ngành công nghiệp tiền điện tử và sự hấp dẫn đầu tư.
 • Token hóa các quy trình kinh doanh.
 • Các loại token.
 • Tokenomics và các hợp đồng thông minh. Những gì một nhà đầu tư tư nhân cần biết về điều này.
 • Giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Đặc điểm và sự khác biệt so với thị trường chứng khoán và ngoại hối.
 • Quản lý rủi ro và các quy tắc của kỷ luật thép trên thị trường tiền điện tử.
 • Kế hoạch chi tiết khi đầu tư vào thị trường tiền điện tử.
 • Ưu điểm và nhược điểm của việc đầu tư trên thị trường mạo hiểm.
 • Tham gia góp vốn cổ phần trong kinh doanh và các doanh nghiệp mới.
 • Tham gia góp vốn cổ phần trong doanh nghiệp đang phát triển.
 • Tham gia góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp đã có sẵn với mục đích mở rộng.
 • Góp vốn cổ phần vào triển vọng khoa học.
 • Thị trường kim loại quý, ưu và nhược điểm.
 • Các khoản đầu tư vào công nghệ tiên tiến, ưu và nhược điểm.
 • Thị trường đầu tư phát triển văn hóa và điện ảnh.
 • Thị trường đầu tư lĩnh vực sức khỏe và tuổi thọ.
 • Thị trường đầu tư cộng đồng theo mạng lưới.
 • Thị trường đầu tư công nghệ thông tin.
 • Các khoản đầu tư vào việc phát triển các đổi mới sáng tạo vũ trụ.
 • Các khoản đầu tư vào quản lý vốn cổ phần trong lĩnh vực ăn uống công cộng và thương mại bán buôn-bán lẻ.
 • Thị trường đầu tư bất động sản.
 • Đầu tư vào các dịch vụ và nền tảng giáo dục.
 • Đầu tư vào các công nghệ vận tải tiên tiến.
 • Đầu tư phát triển các nguồn năng lượng thay thế.
 • Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
 • Các loại danh mục đầu tư.
 • Tính toàn cầu của kinh tế vĩ mô.
 • Tính toàn cầu trong đầu tư tư nhân.
 • Bộ công cụ trong đầu tư toàn cầu.
 • Đa dạng hóa rủi ro trong đầu tư toàn cầu.
 • Lợi ích và ưu điểm của việc tạo danh mục đầu tư toàn cầu.

Các câu hỏi kiểm tra

Sau khi hoàn thành chương trình và nghiên cứu tất cả các tài liệu, bạn sẽ thực hiện làm bài kiểm tra

Giấy chứng nhận "Nhà đầu tư - profi hạng 1"

Khi đạt được trên 80% các câu trả lời đúng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ đã hoàn thành chương trình Hạng 1

The cost of the program:
1250$
1520$
Training time:
300 — 800 giờ

Nếu như bạn đã mua hạng 3 thì mức giá hạng 2 dành cho bạn sẽ là: 270$

Nếu như bạn đã mua hạng 3 thì mức giá hạng 1 dành cho bạn sẽ là: 1080$

Nếu như bạn đã mua hạng 2 thì mức giá hạng 1 dành cho bạn sẽ là: 810$

Các giảng viên

Khovratov Andrey Fedorovich

Khovratov Andrey Fedorovich

Valery Petrov

Valery Petrov

Artem Kabanov

Artem Kabanov

Mila Serdyukova

Mila Serdyukova

Alexander Sibul

Alexander Sibul

Emanuele Baroni

Emanuele Baroni

Kết quả khi kết thúc khóa học: / Kết quả khi kết thúc khóa học: / Kết quả khi kết thúc khóa học: / Kết quả khi kết thúc khóa học: /

Giấy chứng nhận

Nhận được chứng chỉ "Nhà đầu tư profi" sau khi trả bài thi kiểm tra thành công

Kỹ năng

Bạn sẽ hình thành các kỹ năng đầu tư tiến bộ, kiến ​​thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế

Kết quả

Bạn sẽ cải thiện kết quả hoạt động đầu tư và kinh doanh MLCI lên 5-25 lần

Kiến thức

Nhận kiến ​​thức về đầu tư, bảo vệ và tăng vốn, cho phép bạn có cuộc sống không nợ nần và có được nguồn thu nhập thụ động từ kinh doanh đầu tư từ 15% đến 35% mỗi năm với sự đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư

Hiểu được bản chất

Bạn sẽ học được cách phân biệt các kế hoạch kim tự tháp với các ưu đãi đáng giá, bạn sẽ hiểu bản chất của hệ thống tài chính hiện đại và chọn được các đề xuất tốt nhất cho danh mục đầu tư cá nhân của bạn

Cơ sở nền tảng

Có được nền tảng cơ bản cho phép bạn đạt thu nhập ổn định và không ngừng tăng lên sau 3-15 tháng
Nhận xét từ những người tham gia của chúng tôi / Nhận xét từ những người tham gia của chúng tôi / Nhận xét từ những người tham gia của chúng tôi / Nhận xét từ những người tham gia của chúng tôi/
02:16
12 tháng 6 năm 2021

Nhận xét của Chủ tịch công ty về Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Armand Murnieks

02:04
16 tháng 3 năm 2021

Nhận xét về việc đào tạo tại Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Sergey Voitenko

02:37
3 tháng 4 năm 2021

Nhận xét về việc đào tạo tại Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Maria Antonenko

00:54
18 tháng 7 năm 2021

Nhận xét của Các chủ tịch công ty về Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Andrew Hawkes

01:12
7 tháng 8 năm 2021 г.

Nhận xét của Các chủ tịch công ty về Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Dragos Stanciu

01:57
22 tháng 8 năm 2021

Nhận xét của Các chủ tịch công ty về Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Wendy Delgado

00:42
3 tháng 9 năm 2021

Nhận xét về việc đào tạo tại Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Julia Bulatova

02:08
10 tháng 9 năm 2021

Nhận xét về việc đào tạo tại Học viện Nhà đầu tư tư nhân | Olga Shantina

Tác giả của khóa học / Tác giả của khóa học / Tác giả của khóa học / Tác giả của khóa học /

Khovratov Andrey Fedorovich

Tác giả của khóa học

HUẤN LUYỆN VIÊN KINH DOANH

Cố vấn và nhà huấn luyện doanh nghiệp về tư duy đầu tư và tài chính.

TÁC GIẢ CỦA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Tác giả của các khóa đào tạo online và offline phổ biến trong lĩnh vực tài chính cá nhân, đầu tư, bảo toàn vốn cá nhân và làm cho các khoản vốn này tăng lên.

NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư chuyên nghiệp đa ngành, nhà tư vấn về bảo toàn, quản lý vốn cá nhân và làm cho các khoản vốn này tăng lên.

NHÀ LÃNH ĐẠO

Khóa đào tạo online từ Andrey Khovratov và Học viện Nhà đầu tư Tư nhân từ năm 2011 đã có hơn 1 600000 người đến từ 180 quốc gia tham gia.