Những vấn đề của nhà đầu tư mà “Học viện nhà đầu tư tư nhân” giúp giải quyết

Trong đề xuất về tiền điện tử do Bộ Tài chính Liên bang Nga đưa ra gần đây, người dân nước này sẽ có thể mua, bán và sử dụng tiền điện tử một cách hợp pháp. Tuy nhiên, một quy định nghiêm ngặt được đề xuất: tất cả các giao dịch với tiền điện tử được thực hiện thông qua các ngân hàng của Nga (và được lưu trữ ở đó), xác định chủ sở hữu của ví tiền điện tử và phân chia khách hàng thành các nhà đầu tư đủ điều kiện và không đủ điều kiện.

“Doanh thu của các tài sản tài chính như vậy sẽ được nhà nước quy định với các nghĩa vụ nghiêm ngặt đối với tất cả những người tham gia thị trường chuyên nghiệp và nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ”, thông báo cho hay.

Thông tin chi tiết tại bài viết trên RIA Novosti.

Andrey Khovratov, tác giả và tổng giám đốc Học viện Nhà đầu tư Tư nhân, đã nhiều lần cảnh báo về khả năng những hạn chế như vậy được các quốc gia áp dụng đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Do xu hướng toàn cầu chung về nỗ lực điều chỉnh thị trường tiền điện tử, các chương trình đặc biệt “Nhà đầu tư-profi” đã được phát triển cho các khách hàng của Học viện.

Kiến thức thu được trong quá trình học các chương trình này hoàn toàn phù hợp với thực tế ngày nay và hơn nữa giúp đạt được chứng chỉ nhà đầu tư đủ điều kiện của các hạng mục khác nhau (từ 1.0 đến 7.0) tại các tổ chức có thẩm quyền.

Mặc dù không có thông tin chính xác về những hạn chế nào sẽ được áp dụng đối với những nhà đầu tư không có chuyên môn, nhưng rõ ràng là điều này sẽ xảy ra.

Để chuẩn bị trước cho các quy định, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia chương trình đào tạo các nhà đầu tư tư nhân hiện đại nhất từ “Học viện Nhà đầu tư tư nhân”, xác nhận trình độ của bạn và nhận quyền truy cập vào các công cụ tài chính bổ sung.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình “Nhà đầu tư Profi” trên trang web của Học viện.