8 quy tắc của nhà đầu tư tư nhân

Sale!

Price - $

Nếu bạn muốn trở thành một người giàu có và thịnh vượng, hãy học và thực hành 8 quy tắc của một nhà đầu tư tư nhân mỗi ngày. Hầu hết các triệu phú ngày nay sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền để tránh mắc những sai lầm và sớm biết được ngay khi bắt đầu hành trình của họ những điều bạn sẽ nhận được trong 8 bài học ngắn gọn nhưng cực kỳ quan trọng này.

Description

8 quy tắc của một nhà đầu tư tư nhân – một khóa học độc quyền về thành công tài chính từ tác giả, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Học viện Nhà đầu tư tư nhân, một nhà đầu tư chuyên nghiệp đa ngành và nhà tư vấn về bảo vệ, nhân vốn và quản lý vốn tư nhân, Andrey Khovratov.

Nếu bạn muốn trở thành một người giàu có và thịnh vượng, hãy học và thực hành 8 quy tắc của một nhà đầu tư tư nhân mỗi ngày.

SAU KHI HỌC KHÓA HỌC BẠN SẼ CÓ THỂ:

  • xây dựng một chiến lược để đạt được sự độc lập về tài chính
  • kiểm soát thu nhập và chi phí của bạn
  • biết những bí mật lớn của những người giàu có trên thế giới
  • học được tư duy của một người giàu
  • tạo ra nguồn thu nhập không ngừng tăng lên
  • sử dụng 10% nỗ lực để đạt được 100% lợi nhuận
  • cảm thấy độc lập về tài chính 24 giờ một ngày

Hầu hết các triệu phú ngày nay sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền để tránh mắc những sai lầm và sớm biết được ngay khi bắt đầu hành trình của họ những điều bạn sẽ nhận được trong 8 bài học ngắn gọn nhưng cực kỳ quan trọng này.

Đăng ký ngay bây giờ và có quyền truy cập vào khóa học mà không phải trả tiền!

Price - $

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM