Trò chơi đào tạo “Thiên tài Tài chính”.

Price - 375 USD$

Phiên bản cập nhật trò chơi trên bàn của khóa đào tạo sẽ cho phép bạn thay đổi thái độ đối với tài chính ngay từ những phút đầu tiên của trò chơi, kiểm tra kỹ năng và kiến ​​thức của bạn mà không gặp bất kỳ rủi ro nào và bắt đầu tạo ra các ý tưởng để tạo vốn và tăng thu nhập của bạn.

Currency:
United States dollar ($) - USD
 • United States dollar ($) - USD
 • Euro (€) - EUR

Description

Ưu đãi tuyệt vời chỉ dành riêng cho các thành viên Câu lạc bộ Nhà đầu tư Tư nhân

Trong gói bao gồm những gì:

 1. Hộp trò chơi “Thiên tài tài chính”
 2. Túi có logo
 3. Các khóa đào tạo
 • 8 quy tắc của nhà đầu tư tư nhân
 • Những kiến thức nền tảng về vốn hóa. Làm thế nào 1 đô la biến thành 1 triệu đô la
 • Vai trò của bảng cân đối kế toán trong đầu tư tư nhân
 • Các kế hoạch tài chính cho phép bạn nghỉ hưu sau 4-8-12 năm hoạt động đầu tư của mình
 • Những kiến thức nền tảng của việc lập kế hoạch tài chính
 • Các nguồn bổ sung ngân sách gia đình
 • Những khái niệm cơ bản của đầu tư tư nhân. Sự khác biệt giữa các khoản đầu tư và việc đầu tư là gì
 • Khái niệm về đối tượng và công cụ của thị trường đầu tư
 • Đầu tư là con đường dẫn đến thành công tài chính của bạn. Những kiến thức nền tảng về đầu tư
 • 5 điều răn của nhà đầu tư tư nhân

*Chi phí vận chuyển đã bao gồm trong giá sản phẩm.

QUAN TRỌNG! Sau khi thanh toán, một lá thư có biểu mẫu để điền thông tin giao hàng sẽ được gửi đến e-mail và thư cá nhân trong tài khoản cá nhân API của bạn. Hãy điền cẩn thận vào từng ô của biểu mẫu để gửi bản đào tạo của bạn thành công và kịp thời!

Price - 375 USD$
Currency:
United States dollar ($) - USD
 • United States dollar ($) - USD
 • Euro (€) - EUR