Nhà đầu tư profi hạng 3 (khóa học video)

Price - 170 $

Chương trình cơ bản dành cho những ai muốn tìm hiểu khoa học về đầu tư và học cách tạo thêm nguồn thu nhập với rủi ro thấp nhất và tính an toàn cao.

Category:

Description

Chương trình cơ bản “Nhà đầu tư – Profi hạng 3” được tạo ra dành cho những ai:

 • Có khao khát học cách đầu tư, nhưng chưa biết gì về đầu tư.
 • Đã có kinh nghiệm đầu tư tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhưng cũng mong muốn tìm hiểu khoa học về đầu tư để bảo toàn và làm cho số tiền tiết kiệm của mình nhân lên gấp bội.
 • Đã từng bị mất tiền từ các công ty vô đạo đức hoặc các kim tự tháp tài chính và muốn học cách bảo vệ khoản tiết kiệm của mình một cách đúng đắn.
 • Có các khoản nợ và muốn thanh toán chúng nhanh hơn, cũng như tạo ra một nguồn thu nhập khác trong hoạt động kinh doanh đầu tư.
 • Muốn học cách tạo ra thu nhập từ các khoản đầu tư của mình từ 15% đến 35% mỗi năm với sự đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn hiểu và nhận thức được thế nào là tạo ra 300% -1000% thu nhập từ các khoản đầu tư của mình.
 • Muốn tạo vốn từ 1 000 000 $ trở lên trong thời gian 5-10 năm với rủi ro thấp nhất và tính an toàn cao.
 • Muốn học cách phân biệt các kế hoạch kim tự tháp và các công ty hoạt động kém hiệu quả với những lời đề nghị thực sự đáng giá và không gặp rắc rối với việc bị mất các khoản tiền tiết kiệm.

Chương trình cơ bản bao gồm:

 • Khóa học “Những kiến thức nền tảng về đầu tư”.
 • Khóa học “Những bước đầu tiên trong đầu tư tư nhân”.
 • Thi kiểm tra nhận chứng chỉ “Nhà đầu tư -Profi hạng 3”.

Chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích cụ thể những chủ đề nào:

+ Khóa học “Những kiến thức nền tảng về đầu tư”
 • Các khái niệm cơ bản trong đầu tư. Độc lập và tự do tài chính dựa trên cơ sở nào.
 • 5 điều răn cơ bản của một nhà đầu tư tư nhân.
 • Các kế hoạch tài chính tối ưu.
 • Những kiến thức nền tảng về đa dạng hóa.
 • Kỷ luật và quản lý rủi ro trong đầu tư.
 • Làm thế nào để kiểm soát lòng tham và tránh sự lười biếng.
 • Khoản đầu tư có lợi nhuận và đáng tin cậy nhất trên thế giới tại mọi thời điểm.
 • Việc làm cho các khoản vốn nhân lên dẫn đến Sự giàu có tuyệt đối như thế nào.
 • Các quy tắc tạo quỹ dự phòng.
 • Những kiến thức nền tảng về phát triển tài chính và đầu tư cá nhân.
 • Làm thế nào để 1 đô la phát triển thành 1 triệu đô la và trong bao lâu.
 • Làm thế nào để học cách tạo ra thu nhập đầu tư 300-100% mỗi năm.
 • Thực hành.
+ Khóa học “Những bước đầu tiên trong đầu tư tư nhân”
 • Tài sản và nợ phải trả Quản lý tài sản và giảm nợ phải trả.
 • Tại sao mọi người mất tiền trong đầu tư.
 • Các cấp độ của nhà đầu tư và lý do vì sao bạn cần hiểu chúng.
 • Các chiến lược đầu tư.
 • Hiểu biết về các khoản đầu tư sinh lời cao và học cách quản lý rủi ro như thế nào.
 • Các chương trình hưu trí, các kế hoạch hưu trí thay thế.
 • Đa dạng hóa và chiến lược phòng ngừa rủi ro.
 • Lập bảng cân đối kế toán cá nhân.
 • Chiến lược đầu tư là gì và cách lựa chọn chiến lược đầu tư.
 • Lựa chọn lĩnh vực đầu tư.
 • Lựa chọn các công cụ đầu tư để tạo danh mục đầu tư của riêng bạn.
 • Phương pháp kiểm soát rủi ro -lợi nhuận.
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc lập danh mục đầu tư.
 • Các loại danh mục đầu tư.
 • Cân bằng danh mục đầu tư.
 • Thực hành lập kế hoạch tài chính và danh mục đầu tư.
 • Cách tạo vốn từ 1 triệu USD trở lên.

 

 • Thời gian học và trả lời câu hỏi kiểm tra: 50-60 giờ

Định dạng: tự nghiên cứu tài liệu dưới dạng video ở chế độ thuận tiện cho bạn, 1 buổi cố vấn, quyền truy cập vào tài liệu dưới dạng video của chương trình trong thời gian 1 năm kể từ ngày thanh toán.

Biểu đồ thay đổi giá:

GIAI ĐOẠN

MỨC PHÍ

từ 1.12.2021 đến 1.01.2022

150 $

từ 1.01.2022 đến 1.03.2022

170 $

từ 1.03.2022 đến 1.04.2022

200 $

Trong vòng 1-3 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán, một lá thư với các hướng dẫn tiếp theo sẽ được gửi đến e-mail của bạn.

 • Người gửi: Học viện Nhà đầu tư tư nhân
Price - 170 $

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM