Xác nhận trình độ nghiệp vụ hàng năm. Nhà đầu tư profi hạng 3 (Cơ bản)

Sale!

Price - 85 $

Dựa trên việc xác nhận thành công trình độ nghiệp vụ , sẽ được cấp chứng nhận “Nhà đầu tư profi hạng 3 (Cơ bản)” và Thứ hạng №1 với thời hạn hiệu lực 365 ngày.

Categories: ,

Description

Xác nhận trình độ nghiệp vụ hàng năm là việc cần thiết để xác nhận mức độ phù hợp của kiến thức của bạn, có tính đến những thay đổi về xu hướng, luật pháp, công nghệ và công cụ đối với “Nhà đầu tư profi” và “Tư vấn viên đầu tư”, giữ vững trình độ nghiệp vụ, điều này cũng liên quan đến việc áp dụng hệ thống các thứ hạng và đặc quyền dành cho học viên tốt nghiệp API.

 

Trên cơ giấy chứng nhận có hiệu lực cao nhất sẽ cấp thứ hạng – việc phân nhóm những học viên tốt nghiệp Học viện Nhà đầu tư tư nhân có cùng một cấp độ nhất định, những người này có hệ thống đặc quyền ngang nhau. Thứ hạng được cấp có giá trị trong 365 ngày.

 

Xác nhận đủ điều kiện không phải là việc làm bắt buộc, nhưng nếu không thực hiện việc này thì sau 365 ngàyhiệu lực của chứng chỉ sẽ hết hạn và trình độ nghiệp vụ của bạn sẽ không còn có giá trị nữa. Ngoài ra, bạn sẽ mất thứ hạng hiện tại và do đó bạn sẽ mất tất cả các đặc quyềnmà nó mang lại.

 

Bạn có thể kiểm tra trình độ nghiệp vụ và thời hạn hiệu lực tại đây.

 

Trình độ nghiệp vụ được xác nhận bằng cách trả một bài thi kiểm tra. Bài thi kiểm tra được coi là trả thành công khi có hơn 80% câu trả lời đúng.

 

Dựa trên việc xác nhận thành công trình độ nghiệp vụ , sẽ được cấp chứng nhận “Nhà đầu tư profi hạng 3 (Cơ bản)” Thứ hạng №1 với thời hạn hiệu lực 365 ngày.

 

Việc xác nhận trình độ nghiệp vụ (vượt qua bài kiểm tra) có các khung thời gian khuyến nghị. Mức phí phụ thuộc vào thời hạn trả bài thi kiểm tra:

  • trước ngày có hiệu lực cuối cùng của trình độ nghiệp vụ – giảm 100% mức phí của khóa học chính “Nhà đầu tư profi hạng 3 (Cơ bản)” tức là không cần phải trả phí;
  • tối đa 30 ngày sau khi kết thúc thời hạn hiệu lực của trình độ nghiệp vụ – giảm 80% học phí của khóa học chính;
  • tối đa 30 ngày sau khi kết thúc thời hạn hiệu lực của trình độ nghiệp vụ hoặc không trả phí cho khóa học chính – giảm 50% học phí của khóa học chính.

 

Cần phải lên kế hoạch và thanh toán trước cho cho việc trả bài thi kiểm tra xác nhận trình độ nghiệp vụ và chỉ thực hiện việc này trong trường hợp bạn chắc chắn rằng sẽ kịp trả bài thi kiểm tra thành công trong thời gian quy định. Không giới hạn số lần thử để trả bài thi kiểm tra.

 

Nếu bạn chưa từng có trình độ nghiệp vụ “Nhà đầu tư-profi 3 (Cơ bản)” từ Học viện Nhà đầu tư Tư nhân, nhưng bạn có đủ kiến thức và kỹ năng và tự tin vào sự chuẩn bị của mình, thì bạn có quyền truy cập gói xác nhận trình độ nghiệp vụ với mức giảm giá 50% so với mức giá của khóa học. Thời hạn truy cập vào bài thi kiểm tra – 30 ngày kể từ ngày mua.

 

Quan trọng! Nếu bạn đã thanh toán cho gói xác nhận trình độ nghiệp vụ khi bạn không có trình độ nghiệp vụ từ API, nhưng không thể trả bài thi kiểm tra thành công, thì bạn có thể mua khóa học “Nhà đầu tư-profi hạng 3 (Cơ bản)” để được đào tạo và làm việc trên các trình mô phỏng có kèm theo việc tái cấp chứng nhận trong các khung thời gian theo khuyến nghị. Quyền truy cập vào nội dung và các trình mô phỏng không giới hạn về mặt thời gian.

Price - 85 $

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM